AKADÁLYMENTES OLDAL
headerphoto
Térítési díjak » Szolgáltatási díjak

Szolgáltatási díjak

Létrehozva: 2011.04.27., Utoljára módosította: szabogt, Módosítva: 2019.10.01. 15:28:25 | Oldal nyomtatása

Érvényes: 2013.09.09-től [a kollégiumi önkiszolgáló másolás érvényes 2013.03.26-tól]

[Beiratkozás: teljes árú; 50 %-os; BGF hallgatói; díjtalan] [Napijegy] [Szakirodalom-kutatás] [Könyvtárközi kölcsönzés] [Fénymásolás és nyomtatás] [Szkennelés, digitális szerkesztés] [Törölt dokumentumok értékesítése]

Szolgáltatás megnevezése

Ár (bruttó, Ft)
Megjegyzések

BEIRATKOZÁS

Statisztikai besorolás: SZJ 92.51.11.0 (könyvtári szolgáltatás), TESZOR 91.01.11  (könyvtári tevékenység)

ÁFA: 27 %

Teljes árú beiratkozási dí­j (éves könyvtári tagsági dí­j)
- minden, a  kedvezményes vagy dí­jtalan beiratkozási kategóriába nem sorolható felhasználó számára

2000 Ft

Tartama az olvasó beiratkozási napjától a 365. napig terjed.

50 %-os kedvezményes beiratkozási dí­j (éves könyvtári tagsági dí­j)
- diákigazolvánnyal rendelkezők számára (jogszabály szerint) [1]

1000 Ft

A hallgatói jogviszonyt a beiratkozás időpontjában érvényes diákigazolvánnyal vagy 30 napnál nem régebbi, az oktatási intézmény által kiállí­tott igazolással igazolni kell.

Kedvezményes beiratkozási dí­j a BGF hallgatóinak (éves könyvtári tagsági dí­j)
- diákigazolvánnyal rendelkezők számára (jogszabályi kedvezményen túl, intézményi döntés szerint) [1]

500 Ft

A főiskolán fennálló hallgatói jogviszonyt a beiratkozás időpontjában érvényes
diákigazolvánnyal vagy 30 napnál nem régebbi, az oktatási
intézmény által kiállí­tott igazolással igazolni kell.

(A beiratkozási díj kategória létrehozva 2009.09.01.-jétől, szenátusi döntés alapján.)

Dí­jtalan beiratkozás illeti meg a következőket:

- 16 éven aluliak és 70 év felettiek (jogszabály szerint) [1]

- könyvtárak, levéltárak és muzeális intézmények dolgozói (jogszabály szerint) [1]

- a Karral munka- vagy hallgatói jogviszonyban állók (kari döntés alapján)

- a Kar nyugdíjasai 70 éves korig (kari döntés alapján)

ingyenes

A jogosultságot igazolni kell a következő okmányokkal:

- közoktatási hallgatói jogviszonyt a beiratkozás időpontjában érvényes diákigazolvánnyal vagy 30 napnál nem régebbi, az oktatási intézmény által kiállí­tott igazolással

- életkort személyi igazolvánnyal

- munkaviszonyt munkáltatói igazolással

- kari nyugdíjas státust a Dékáni Hivatal igazolásával

2012.11.15-től megszűnt a  zalaegerszegi műszaki felsőfokú képzés résztvevőinek ingyenessége!

[1] A beiratkozási díjak jogszabály szerinti mérséklésének alapja:

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről [56. § (6) bekezdés szerint a 16 éven aluliak és 70 éven felüliek mentesítése a beiratkozási díj fizetése alól]

6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről [érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők 50 %-os kedvezménye, könyvtári, levéltári és múzeumi dolgozók mentesítése a beiratkozási díj fizetése alól]

NAPIJEGY

Statisztikai besorolás: SZJ 92.51.11.0 (könyvtári szolgáltatás), TESZOR 91.01.11  (könyvtári tevékenység)

ÁFA: 27 %

Könyvtári napijegy (érvényes könyvtári tagsággal nem rendelkező könyvtárlátogatók számára)

300 Ft

A következő szolgáltatásokhoz:

- szakdolgozatok olvasótermi használata (betekintés)

- számí­tógép-használat (kivéve a könyvtár katalógus-számí­tógépeit, melyek használata dí­jtalan), különös tekintettel az internet-hozzáférésre

- eseti szakirodalmi tájékoztatás valamely téma szakirodalmi forrásaira vonatkozóan

SZAKIRODALOM-KUTATÁS

Statisztikai besorolás: SZJ 92.51.11.0 (könyvtári szolgáltatás), TESZOR 91.01.11  (könyvtári tevékenység)

ÁFA: 27 %

Szakirodalom-kutatás

egyedi árkalkuláció

Írásbeli megrendeléssel és a megrendelő által elfogadott előzetes árajánlattal. Amennyiben a kutatás az ajánlatban foglalt árat kimerí­tette, a kutatás folytatásáról új megállapodás készí­tése szükséges.
Az ár meghatározását befolyásoló főbb tényezők:
- élőmunka-ráfordí­tás (munkaidő- és szakképzettség-igény)
- felhasznált források tí­pusa, a forráshasználat költségei (pl. fizetős adatbázis használata esetén)
- a kutatás nyelve(i)
- a kutatás sürgőssége (előnyben részesí­tés más feladatokkal szemben)

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS

Statisztikai besorolás: SZJ 92.51.11.0 (könyvtári szolgáltatás), TESZOR 91.01.11  (könyvtári tevékenység)

ÁFA: 27 %

Belföldi, eredeti mű teljesítése

 

ingyenes, vagy a küldő által áthárí­tott bruttó költség

Az ingyenesség csak akkor áll fenn, ha a belföldi szolgáltató a kérésteljesítést ingyenesen biztosítja. Amennyiben a küldő bármely költséget a megrendelés teljesí­téséhez  a könyvtárra hárí­t (pl. postaköltségek, külföldi könyvtárközi kölcsönzés dí­ja), a számlázott költségeket az olvasónak kell megfizetnie. Az olvasót előzetesen tájékoztatjuk a várható költségekről és csak annak vállalása esetén indítjuk a kérést.

Belföldi, másolatban küldött mű teljesítése

ingyenes, vagy a küldő által áthárí­tott bruttó költség

Az ingyenesség csak akkor áll fenn, ha a belföldi szolgáltató a kérésteljesítést ingyenesen biztosítja. Amennyiben a küldő bármely költséget a megrendelés teljesí­téséhez  a könyvtárra hárí­t (pl. postaköltségek, külföldi könyvtárközi kölcsönzés dí­ja), a számlázott költségeket az olvasónak kell megfizetnie. Az olvasót előzetesen tájékoztatjuk a várható költségekről és csak annak vállalása esetén indítjuk a kérést.

Külföldi, eredeti mű teljesítése

4500 Ft/dokumentum

Az OSZK-n keresztül intézett nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés díja kötetenként. (Tartalmazza a külföldről történő beszállítást és a könyvtárhoz történő eljuttatás költségét. Nem tartalmazza a dokumentum visszaküldését az OSZK-nak.)

Külföldi, másolatban küldött mű teljesítése

a küldő által áthárí­tott bruttó költség

Amennyiben a küldő bármely költséget a megrendelés teljesí­téséhez  a könyvtárra hárí­t (pl. postaköltségek, külföldi könyvtárközi kölcsönzés dí­ja), a számlázott költségeket az olvasónak kell megfizetnie. Az olvasót előzetesen tájékoztatjuk a várható költségekről és csak annak vállalása esetén indítjuk a kérést.

FÉNYMÁSOLÁS, NYOMTATÁS

Statisztikai besorolás: SZJ 74.85.12.0 (irodai szolgáltatás, fénymásolás), TESZOR 82.19.11 (fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás, sokszorosítás)

ÁFA: 27 %

Fénymásolás, nyomtatás monokróm szürkeárnyalatos kivitel A4 méretig, oldalanként

15 Ft

(a4 monokróm)

Meghatározott korlátozások mellett nyújtott szolgáltatás. [2]

Fénymásolás, nyomtatás monokróm szürkeárnyalatos kivitel A3 méretben, oldalanként

30 Ft

(a3 monokróm)

Meghatározott feltételek mellett nyújtott szolgáltatás. [2]

Fénymásolás, nyomtatás színes kivitel A4 méretig, oldalanként

100 Ft

(a4 color)

Meghatározott feltételek mellett nyújtott szolgáltatás. [2]

Fénymásolás, nyomtatás színes kivitel A3 méretben, oldalanként

200 Ft

(a3 color)

Meghatározott feltételek mellett nyújtott szolgáltatás. [2]

[2] Fénymásolási és nyomtatási szolgáltatás feltételei:

A szolgáltatást csak a szabad kapacitás mértékéig tudjuk garantálni azonnali teljesí­tésre, egyébként csak egyeztetett időpontra tudunk teljesí­teni.

Nem vállaljuk  azt a megrendelést, illetve önkiszolgáló formában sem engedélyezzük, mely

- megsértené a hatályos szerzői jogi törvény szabad felhasználás körében történő, magáncélú többszörözésre, másolásra vonatkozó előírásait (ezek értelmében pl. könyv, folyóirat, napilap egésze nem másolható),

- olyan okmányok és bizonylatok másolására irányul, melyek nem a megrendelő/másolatkésztő vagy hozzátartozója tulajdonai és a másolásukra vonatkozó meghatalmazással sem rendelkezik.

A nyomtatási utasí­tásnak a könyvtárhasználó által történő indítása megrendelésnek minősül - a nyomatok oldalszám, méret és kivitel szerinti térítésétől ezután nem áll módunkban eltekinteni!

Az olvasószolgálat melletti kutatóhelyekről indított nyomtatást az olvasószolgálatnak előzetesen be kell jelenteni.

A webkabinet számítógépeiről indított, önkiszolgáló nyomtatásokat/fénymásolásokat az olvasószolgálatnak utólag, térítés céljából be kell mutatni.

SZKENNELÉS, DIGITÁLIS SZERKESZTÉS

Statisztikai besorolás: SZJ 72.30.22.0 (adatrögzí­tés, szkennelés), TESZOR 82.19.13 (dokumentumkészítés, egyéb irodai szolgáltatás)

ÁFA: 27 %

Ez a szolgáltatás önkiszolgáló formában ingyenes!

Szkennelés könyvtáros általi teljesítéssel (szöveg és/vagy kép digitalizálása, csak szerzői jog által nem védett anyagokból)

 

50 Ft

A szolgáltatás limitált, egy főnek ugyanazon a nyitva tartási napon legfeljebb 10 A4 méretű oldal szkennelését garantáljuk! Ennél nagyobb megrendelést csak szabad eszköz- és munkaerő-kapacitás rendelkezésre állása esetén vállalunk azonnali teljesí­tésre, egyébként egyeztetett időpontra tudunk teljesí­teni.
Az egységár beolvasási menetenként értendő, maximum A3 méretig és nem tartozik hozzá utólagos digitális szerkesztési tevékenység.

Nem vállaljuk el azt a szkennelési megrendelést, mely sérti a hatályos szerzői jog szabad felhasználáson kí­vüli eseteit!

Digitális szerkesztés

egyedi árkalkuláció, de minimum 500 Ft

Szerkesztésnek minősül a digitális állomány tartalmának és/vagy formátumának mindennemű manipulációja, tulajdonságainak módosí­tása, ide értve a formátumkonverziót is.

TÖRÖLT DOKUMENTUMOK ÉRTÉKESÍTÉSE (SELEJT/HASZNÁLT KÖNYV TÉRTÉKESÍTÉS)

Statisztikai besorolás: TESZOR 47.99.00 (egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem)

ÁFA: 27 %

Törölt dokumentumok értékesítése (selejtértékesí­tés)

egyedi árkalkuláció

A könyvtár alkalmanként értékesí­ti selejtezett dokumentumait. A dokumentumok állapotától, használati értékétől függő, egyedi árazást alkalmazunk.

 


Legfrissebbek...
InfoCentrum

« 2021. január »
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031